Contents

Finnish Vowel Harmony Minimal Pairs

Inspired by a short discussion with Sascha, I generated this list of Finnish word pairs where the only difference is their position in the Finnish front/back vowel harmony. This list is based on the file kotus_sanat.txt, which mostly contains lemma forms, so for example pairs like läski (n. & adj. fat) and laski (v. count-3SG.PST.IND) are not in this list.

If you're unaware of how the Finnish front/back vowel harmony works, check out my YouTube video about it.

Fun fact: Computers aren't aren't as fast as you might think. The original list contains 94,110 words. It took about 33 minutes for my automata to generate this list.

ääri aari
älä ala
älkää alkaa
älli alli
änkkä ankka
ärinä arina
binäärinen binaarinen
dyyni duuni
ha
häävi haavi
häh hah
hähättää hahattaa
häikäillä haikailla
häipyä haipua
häjy haju
häkä haka
häly halu
hälytä haluta
hälyttää haluttaa
hälyttävä haluttava
hälventää halventaa
hälventyä halventua
hälvetä halveta
hämärä hamara
hämmästellä hammastella
hämmästyä hammastua
hämmästys hammastus
härmääntyä harmaantua
härme harme
härmistyä harmistua
heinikkö heinikko
hellä hella
höläyttää holauttaa
hömpsöttää hompsottaa
höösätä hoosata
höykyttää houkuttaa
höykytys houkutus
hyh huh
hyi hui
hylly hullu
hymähdellä humahdella
hymähdys humahdus
hymähtää humahtaa
hyminä humina
hymistä humista
hymy humu
hyöky huoku
hyökyä huokua
hyppy huppu
hyrähdys hurahdus
hyrähtää hurahtaa
hyräys huraus
hyrinä hurina
hyristä hurista
hyrrätä hurrata
hys hus
hyytää huutaa
hyytö huuto
hyvitellä huvitella
hyvittää huvittaa
hyvittely huvittelu
hyvitys huvitus
jää jaa
jäkkärä jakkara
jäkki jakki
jänö jano
jöö joo
jörö joro
jöröttää jorottaa
jydätä judata
jyrrätä jurrata
jytää jutaa
kähähdys kahahdus
kähähtää kahahtaa
kähinä kahina
kähistä kahista
kähmiä kahmia
käkättää kakattaa
käki kaki
käkkärä kakkara
käly kalu
känä kana
känny kannu
känsä kansa
käpälöidä kapaloida
käpälöinti kapalointi
käpsehtiä kapsehtia
kärähtää karahtaa
käräyttää karauttaa
kärhi karhi
kärhö karho
käristä karista
käristää karistaa
käriste kariste
käristys karistus
kärri karri
kärsiä karsia
kärsijä karsija
kärttää karttaa
kärttyisä karttuisa
käry karu
käsi kasi
käsky kasku
kätkö katko
käyrä kaura
kerä kera
köhinä kohina
köhistä kohista
kökkö kokko
kölli kolli
köllöttää kollottaa
köntti kontti
köröttää korottaa
köykistää koukistaa
köykistyä koukistua
köykkyyn koukkuun
köykyssä koukussa
köyristää kouristaa
köyristellä kouristella
köyristyä kouristua
köyry kouru
kyhmy kuhmu
kyhmyinen kuhmuinen
kykkiä kukkia
kyllästää kullastaa
kylmä kulma
kylmäpiste kulmapiste
kylmätä kulmata
kyltti kultti
kyly kulu
kymi kumi
kynnäs kunnas
kyntö kunto
kyömy kuomu
kyrillinen kurillinen
kysäistä kusaista
kyssä kussa
kystä kusta
kystä kusta
kyteä kutea
kyy kuu
kyykkiä kuukkia
kyylä kuula
läävä laava
läikkä laikka
läikyttää laikuttaa
läikytys laikutus
läiskä laiska
läjittää lajittaa
läkki lakki
lämätä lamata
lämpäre lampare
läntätä lantata
läntti lantti
läpyttää laputtaa
läsi lasi
lätinä latina
lätkiä latkia
lättänä lattana
lepikkö lepikko
leyhähtää leuhahtaa
leyhäyttää leuhauttaa
leyhkä leuhka
liettyä liettua
lönkyttää lonkuttaa
lössi lossi
lyödä luoda
lyöjä luoja
lyönti luonti
lyöttää luottaa
ma
määrätä maarata
mäiskähdys maiskahdus
mäiskähtää maiskahtaa
mäiskäys maiskaus
mäiskäyttää maiskauttaa
mäiskyttää maiskuttaa
mäiskytys maiskutus
mällätä mallata
mälli malli
mänty mantu
mäskätä maskata
mäski maski
mässätä massata
mässäys massaus
mätkätä matkata
mätkiä matkia
miehyys miehuus
militäärinen militaarinen
mitellä mitella
mökä moka
mölli molli
möllöttää mollottaa
mölöttää molottaa
mölötys molotus
mötti motti
möykkä moukka
möykky moukku
möyrytä mouruta
myhkyrä muhkura
myllätä mullata
myrkky murkku
myrtyä murtua
myssy mussu
näkki nakki
näky naku
näpäkästi napakasti
näpäkkä napakka
näpätä napata
näpäys napaus
näpäyttää napauttaa
näpäytys napautus
näppäillä nappailla
näppi nappi
näppylä nappula
näpsäys napsaus
näpsäyttää napsauttaa
näpsyttää napsuttaa
näykätä naukata
nelikkö nelikko
nyhjätä nuhjata
nyhrätä nuhrata
nykyttää nukuttaa
nykytys nukutus
nyökähdellä nuokahdella
nyökähtää nuokahtaa
nyöri nuori
nyörittää nuorittaa
nyöritys nuoritus
nyppy nuppu
nyppyinen nuppuinen
nypylä nupula
nyreä nurea
nyreissään nureissaan
nyrjähdys nurjahdus
nyrjähtää nurjahtaa
nyyhkäistä nuuhkaista
nyyhkiä nuuhkia
nyykähtää nuukahtaa
päästö paasto
päätös paatos
päätyä paatua
päiste paiste
pälvi palvi
pännä panna
päntätä pantata
pänttäys panttaus
pärähdys parahdus
pärähtää parahtaa
päristä parista
pärjätä parjata
pässi passi
pelästyä pelastua
pelästys pelastus
pelätä pelata
pelkkä pelkka
perätä perata
pernisiöösi pernisioosi
pesye pesue
phyi phui
pläkki plakki
pökätä pokata
pömpöttää pompottaa
pörinä porina
pöristä porista
pötkiä potkia
pötky potku
pöytä pouta
primääri primaari
primäärinen primaarinen
pykätä pukata
pylkkä pulkka
pyllähtää pullahtaa
pylläyttää pullauttaa
pyllistää pullistaa
pyllistellä pullistella
pyllistys pullistus
pyntätä puntata
pyristellä puristella
pyristely puristelu
pyrky purku
pyrskähdellä purskahdella
pyrskähdys purskahdus
pyrskähtää purskahtaa
pyry puru
pytinki putinki
pyy puu
pyyntö puunto
rääkätä raakata
rääkki raakki
rääkkyä raakkua
rääkyä raakua
rääpiä raapia
rääppiä raappia
rääsy raasu
rähinä rahina
rähistä rahista
räikää raikaa
räikyä raikua
räiskäys raiskaus
räkki rakki
räksyttää raksuttaa
räksytys raksutus
räminä ramina
räntä ranta
räpätä rapata
räpäyttää rapauttaa
räpistellä rapistella
räplätä raplata
räppäri rappari
räpsähdellä rapsahdella
räpsähdys rapsahdus
räpsähtää rapsahtaa
räpsäys rapsaus
räpsäyttää rapsauttaa
räpse rapse
räpsiä rapsia
räpsytellä rapsutella
räpsyttää rapsuttaa
räpsytys rapsutus
räsähdellä rasahdella
räsähdys rasahdus
räsähtää rasahtaa
räsähtely rasahtelu
rästi rasti
rätinä ratina
rätistä ratista
rätkäistä ratkaista
rätti ratti
räväkästi ravakasti
räväkkä ravakka
räväyttää ravauttaa
räväyttää ravauttaa
röhinä rohina
röhistä rohista
röhkäistä rohkaista
röhkäisy rohkaisu
rösti rosti
rötiskö rotisko
röttelö rottelo
rymistää rumistaa
rynnätä runnata
ryöpätä ruopata
ryöppäys ruoppaus
ryöpyttää ruoputtaa
rysähdellä rusahdella
rysähdys rusahdus
rysähtää rusahtaa
rysäys rusaus
rysäyttää rusauttaa
ryskää ruskaa
ryskyä ruskua
rytinä rutina
rytistä rutista
rytistää rutistaa
ryysy ruusu
ryysyinen ruusuinen
ryyti ruuti
ryvettyä ruvettua
sa
sääli saali
sääntö saanto
sääri saari
säästyä saastua
säästymä saastuma
säde sade
sädetin sadetin
sädettää sadettaa
sädetys sadetus
säkki sakki
sälä sala
sälö salo
sämplätä samplata
sämpläys samplaus
sämpleri sampleri
säppi sappi
sävy savu
sävyinen savuinen
sävytön savuton
sävyttää savuttaa
sävyttyä savuttua
sävytys savutus
selys selus
sillä silla
söhlätä sohlata
söpöttää sopottaa
sörkkiä sorkkia
sylkeä sulkea
sylky sulku
syödä suoda
syöjä suoja
syöpä suopa
syöpyä suopua
syötävä suotava
sysi susi
syy suu
syylä suula
syyllinen suullinen
syyllisyys suullisuus
syyte suute
tää taa
tägi tagi
tähdikäs tahdikas
tähti tahti
täi tai
täkänä takana
täkki takki
tällätä tallata
tälläytyä tallautua
tälli talli
tänään tanaan
tärinä tarina
tärkätä tarkata
täry taru
täytinen tautinen
telkkä telkka
töllöttää tollottaa
töllötys tollotus
töpätä topata
töppäys toppaus
tyhmä tuhma
tyhmästi tuhmasti
tyhmyys tuhmuus
tykki tukki
tykkimies tukkimies
tykky tukku
tylli tulli
tylppä tulppa
työ tuo
typäs tupas
typö tupo
typpi tuppi
tyrmä turma
tyrskähtää turskahtaa
tyssähtää tussahtaa
tyssätä tussata
tyssäys tussaus
tytinä tutina
tytistä tutista
tytti tutti
tytti tutti
tyyli tuuli
tyylinen tuulinen
tyylisyys tuulisuus
tyyt tuut
tyytätä tuutata
tyyttäys tuuttaus
tyytyä tuutua
ykkönen ukkonen
yksi uksi
ylettyä ulettua
ylläkkö ullakko
ylös ulos
yrittää urittaa
yritys uritus
yty utu
väärä vaara
vähä vaha
väistö vaisto
väkä vaka
väkinäinen vakinainen
väkinäisesti vakinaisesti
väkinäisyys vakinaisuus
välähdys valahdus
välähtää valahtaa
välikkö valikko
välittää valittaa
välittäjä valittaja
välitys valitus
väljetä valjeta
väljyys valjuus
välppäys valppaus
väri vari
väristä varista
väristää varistaa
väristys varistus
väsy vasu
vieräyttää vierauttaa
vyö vuo